Aristomenes

Aristomenes (Ἀριστομένης) van Andania, halflegendarische vrijheidsheld uit de tweede messeense oorlog (ca. 650 vC). Met behulp van Argos en Arcadië zou hij een opstand tegen Sparta ontketend en bij Stenyclarus een overwinning behaald hebben. Vervolgens door de Spartanen verslagen, zou hij nog elf jaar stand gehouden hebben in de vesting Hira in Noord-Messenië en tenslotte na de spartaanse zege als balling op Rhodus geleefd hebben. In het (verloren gegane) Μεσσηνιακά van Rhianus van Kreta, waaruit Pausanias' relaas (Periegesis 4, 14,24) stamt, speelde A. geen geringere rol dan Achilles in de Ilias. Sommige geleerden zien, zoals ook Rhianus dat doet, in A. liever een held van de derde messeense oorlog (ca. 500-490).


Lit. J. Kroymann, Sparta und Messenien. Untersuchungen zur Überlieferung der messenischen Kriege (Neue Philologische Untersuchungen 11, Berlin 1937). F. Kiechle, Messenische Studien (Diss. Erlangen 1957). G. L. Huxley, Early Sparta (London 1962) 89vv. L. Pearson, The Pseudo-History of Messenia and its Authors (Historia 11, 1962, 397-427). [Nuchelmans]


Lijst van Namen