Artemisia

Artemisia(Ἀρτεμισία), naam van twee carische vorstinnen:

(1) Artemisia, vorstin van Halicarnassus en enkele omliggende steden ca. 480 vC. Zij nam met vijf schepen aan perzische zijde deel aan de slag bij Salamis en onderscheidde zich door haar moed.


Lit. Herodotus 7, 99; 8, 68v en 87v.


beeld BM(2) Artemisia, zuster, gemalin en opvolgster (353-351) van de satraap-koning Mausolus van Carië. Diens nagedachtenis eerde zij door in Halicarnassus het grandioze mausoleum te laten bouwen, dat in de Oudheid tot de zeven wereldwonderen werd gerekend. [Nuchelmans]


Lijst van Namen