Mausolus

beeldMausolus of Mausollus (Μαύσσωλος, Μάυσωλλος), satraap van Carië van 377/376 tot 353 vC. Hij was vrijwel onafhankelijk van de perzische koning, die hij hielp bij de onderwerping van de opstandige satraap Ariobarzanes. In 362 deed hij zelf mee aan een satrapenopstand, maar toen deze dreigde te mislukken, trok hij zich te rechter tijd terug waardoor hij in het bezit van zijn gebied werd gelaten. Nadien wist hij zich meester te maken van delen van Ionië en Lycië; in 357 steunde hij Rhodus en Cos bij hun afval van Athene in de bondgenotenoorlog, hetgeen hem op deze eilanden grote invloed verschafte.

M. stond sterk onder de invloed van de griekse cultuur, bevorderde de beoefening van de kunsten en verlegde zijn hoofdstad van Mylasa naar Halicarnassus, dat hij met talrijke nieuwe gebouwen liet verfraaien. Ter nagedachtenis aan M. werd door zijn weduwe en zuster Artemisia een grandioos grafmonument, het Mausoleum, gebouwd, dat in de oudheid tot de zeven wereldwonderen werd gerekend.


Lit. U. Kahrstedt (PRE 14, 2414-2416). - E. Buschor, M. und Alexander (München 1950). S. Hornblower, M. (Oxford 1982). [Schouten]


Lijst van Namen