Bondgenotenoorlog

Bondgenotenoorlog, naam van twee oorlogen uit de griekse geschiedenis:

(1) De attische bondgenotenoorlog (357-355), mislukte poging van Athene om Byzantium en de eilanden Chius, Cos en Rhodus, die zich aan de zijde van koning Maussollus van Carië hadden geschaard, tot trouw te dwingen en aldus de dreigende ondergang van de tweede attische zeebond te voorkomen. Tijdens deze oorlog sneuvelde de atheense veldheer Chabrias in de haven van Chius. Na veel tegenslag zocht Athene tenslotte steun bij de zijn souverein ontrouwe perzische satraap Artabazus. Dit leidde tot een ultimatum van de perzische koning Artaxerxes III, waarvoor Athene moest buigen.


Lit. Attische zeebond.


(2) De macedonische bondgenotenoorlog, (220-217), waarin koning Philippus V van Macedonië de aetolische bond, die weigerde toe te treden tot de door Antigonus Doson in 224 opgerichte panhelleense bond, daartoe trachtte te dwingen. De oorlog werd van beide zijden met grote verbetenheid gevoerd: de Aetoliërs verwoestten op barbaarse wijze de macedonische stad Dion, Philippus deed niet voor hen onder na de inneming van het aetolische Thermus. De strijd werd beëindigd door de vrede van Naupactus (217), die de politieke betekenis van de aetolische bond de genadeslagtoebracht.


Lit. F. Walbank, Philip V of Macedon (Cambridge 1940) 24vv. J. van Antwerp Fine, The Background of the Social War of 220-217 B.C. (Am. Journ. Philology 61, 1940, 129-165).


Lijst van Namen