Chabrias

Chabrias (Χαβρίας), atheens veldheer en huurlingencommandant uit de eerste helft van de 4e eeuw vC. In 389/388 behaalde hij met atheense huurlingen op de Peloponnesus kleine successen tegen de Spartanen, in 387/386 hielp hij met een atheens corps koning Euagoras bij de verovering van bijna geheel Cyprus. Na de Antalcidas-vrede (386) ging C. in dienst van de egyptische farao's Achoris en Nectanebis, in 380 keerde hij naar Athene terug. Na Athene en Thebe uitstekende diensten te hebben bewezen in de strijd tegen Sparta (379-377), versloeg hij in de herfst van 376 de spartaanse vloot in de zeeslag bij het eiland Naxus. Hierdoor en door andere acties won hij talrijke leden voor de tweede attische zeebond. Vanaf 365, was C. commandant van de atheense troepen in de oorlog tegen Thebe. Toen na de slag bij Mantinea (362) de vrede in Griekenland was teruggekeerd, vertrok de onvermoeibare houwdegen weer naar Egypte om farao Tachos als admiraal te helpen in een opstand tegen de Perzen. In 359 naar Athene teruggekeerd, sneuvelde C. in 357 vC in de attische bondgenotenoorlog in de haven van Chius.


Lit. Cornelius Nepos' biografie van C. - Kirchner (PRE 3, 2017-2021). [Nuchelmans]


Lijst van Namen