Euagoras

Euagoras (Εὐαγόρας), naam van twee koningen van het cyprische Salamis.

(1) Euagoras I (ca. 435-374/373), lid van het oude koningsgeslacht der Teucriden, verdreef in 411 vC de Pheniciër Abdemon, die zich ca. 415 van de macht in Salamis meester had gemaakt, en besteeg de troon. In de laatste jaren van de peloponnesische oorlog steunde hij de Atheners en verleende in 405 na de atheense nederlaag bij Aegospotami gastvrijheid aan de commandant Conon, die met acht schepen aan de katastrofe ontkomen was. Beiden zetten hun antispartaanse politiek ook na 404 voort en wisten daarvoor ook ca. 400 de perzische koning te winnen. Met diens hulp versloegen zij in 394 de spartaanse vloot bij Cnidus; Conon keerde naar Athene terug. Toen de perzische koning spoedig daarop vredesonderhandelingen met Sparta begon, kwam het tot een breuk tussen Perzië en E., die inmiddels zijn heerschappij al over het grootste deel van Cyprus had uitgebreid. Tien jaar lang (390-380) streed E., gesteund door de opstandige koning Achoris (Hagor) van Egypte en tot aan de Antalcidas-vrede ook door Athene, tegen Artaxerxes II om geheel onafhankelijk van Perzië te worden. Na aanvankelijke successen, die hem zelfs enige tijd de heerschappij over Cilicië en Phenicië bezorgden, werd hij in de zeeslag bij Citium definitief verslagen. Bij het vredesverdrag wist hij door een handige diplomatie zijn koningschap over Salamis te behouden. In 374/373 werd E. door een van zijn hovelingen vermoord; u)n zoon Nicocles volgde hem op. Isocrates schildert ons in zijn Euagoras de koning, die met alle middelen de griekse cultuur op Cyprus trachtte te bevorderen, als de ideale vorst.


Lit. H. Swoboda (PRE 6, 820-827). - K. Spyridakis, E. I von Salamis (Stuttgart 1935).


(2) Euagoras II, waarschijnlijk een kleinzoon van Euagoras I, volgde Nicocles op als koning van Salamis. Hij was zeer perzisch-gezind. Toen Cyprus tegen de perzische heerschappij in opstand kwam, werd hij van zijn troon verdreven en door de perzische koning aangesteld tot gouverneur van Sidon, maar spoedig wegens wanbeheer ontslagen. Teruggekeerd naar Cyprus, werd hij ca. 346 terechtgesteld. [Nuchelmans]


Lijst van Namen