Nectanebo

kopNectanebo is de griekse weergave (Νεκταναβῶ naast Νεκτανέβης en -νεβός, Manetho) van Nht-nb(w).f 'zijn Heer moge sterk zijn (of: overwinnen)' en de naam van de eerste koning (378-360 vC) van de 30e, d.i. de laatste nationale, dynastie in Egypte. Als stadsvorst van Sebennytus onttroonde hij zijn voorganger Nepherites II. Zijn zoon Teos (Dd-hr 'het aangezicht (van de god) heeft gezegd', ook Tachos getranscribeerd) volgde hem op (361-359 vC). Diens neef, die de troon usurpeerde (359-341 vC), wordt eveneens N. genoemd, hoewel zijn naam Nbt-Hrhb.t luidt. De regering van deze vorsten wordt gekenmerkt door een onophoudelijke strijd tegen de Perzen en door het zoeken van steun bij griekse veldheren met hun huurlingen, o.a. de Athener Chabrias en de Spartaan Agesilaüs. Desondanks hebben N. I en II een buitengewone bouwbedrijvigheid aan de dag gelegd. Zij hebben de meeste tempeldomeinen van zware buitenmuren voorzien of de bestaande hersteld en ze met monumentale poorten afgesloten. Zij zijn begonnen met het bouwen van verschillende tempels, zoals die van Philae, die door de Ptolemaeën en Romeinen voltooid werden. Na de inneming van Memphis door Artaxerxes III Ochus in de winter van 343-342 vluchtte N. II naar Opper-Egypte en wist zich daar nog tenminste 18 maanden te handhaven. Over het einde van deze laatste farao is ons niets bekend.


Lit. Drioton/Vandier 609-612, 624v, 679v. Andere data, die meestal 2 jaar hoger liggen dan de hier vermelde, bij F. K. Kienitz, Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor der Zeitwende (Berlin 1953). [Vergote]


Lijst van Koningen