Branchidae

Branchidae (Βραγχίδαι), familienaam van de priesters die het Apollo-heiligdom Didyma ten zuiden van Milete bedienden en beschouwd werden als afstammelingen van Branchus, Apollo's gunsteling die van de god de gave der profetie verkreeg. De heilige weg van Didyma naar de haven van Panormus was geflankeerd door grote zittende beelden van B., waarvan er een tiental zijn teruggevonden; deze dateren uit de 6e eeuw vC en zijn thans in het British Museum.


Lit. F. Caner (PRE 3, 809-813). [Nuchelmans]


Lijst van Namen