Charmides

Charmides (Χαρμίδης), aanzienlijke Athener uit de tweede helft van de Se eeuw vC, oom van de wijsgeer Plato, die hem tot een van de hoofdpersonen van zijn naar C. genoemde dialoog heeft gemaakt. C. behoorde tot de vriendenkring van Socrates, die hem aangeraden zou hebben zich in de politiek te begeven. In 404 vC hielp hij zijn neef Critias bij het tot stand brengen van de oligarchische omwenteling in Athene; in de strijd om het herstel van de democratie in 403 vond hij de dood. [Nuchelmans]


Lijst van Namen