Critias

Critias (Κρίτιας), een van de Dertig tirannen te Athene. Ca. 460 vC geboren als telg van een aristocratische familie, waartoe ook de moeder van Plato behoorde, was hij een van de eerste leerlingen van Socrates en de sofisten. Als politicus was hij een felle tegenstander van de democraten en vurig spartaans gezind. In 415 was hij betrokken bij de nachtelijke verminking van de hermen. In de oligarchische omwenteling van de 400 (411 vC) speelde C. slechts een ondergeschikte rol, maar in 408 bewerkte hij de terugkeer van Alcibiades naar Athene. Na Alcibiades' tweede vertrek uit zijn vaderstad op voorstel van Cleophon verbannen, keerde C. na de capitulatie van Athene in 404 terug en werd in het college van de Dertig opgenomen. Spoedig ontpopte hij zich als de meest meedogenloze vervolger der democraten; honderden medeburgers, ook zijn gematigde collega Theramenes, liet hij terechtstellen. Toen Thrasybulus Munichia bezet had, rukte C. tegen hem op en sneuvelde (404/ 403). C. was ook auteur van proza en poëzie; hij dichtte elegieën en tragedies, waarvan enkele fragmenten bewaard zijn gebleven. Hij treedt als gesprekspartner op in verschillende dialogen van Plato, die blijkbaar een grote bewondering voor C. koesterde.


Lit. Fragmenten bij A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta (Leipzig 1889 = Hildesheim 1964) en E. Diehl/R. Beutler, Anthologia Lyrica Graeca 1 (Leipzig 1949). - E. Diehl (PRE 11, 1901-1912). Th. Lenschau (PRE, 6A, 2355-2377). - A. von Blumenthal, Der Tyrann Kritias als Dichter und Schriftsteller (Berlin 1923). [Nuchelmans]


Lijst van Namen