Theramenes

Theramenes (Θηραμένης), atheens oligarchisch politicus (ca. 455-403 vC). Hij speelde naast Antiphon van Rhamnus en Pisander een belangrijke rol in de oligarchische omwenteling van 411 vC en was een van de initiatiefnemers tot de instelling van de Raad van 400; maar vier maanden later werkte hij eraan mee dat deze vervangen werd door de Raad van 5000. Na het herstel van de democratie in 410 nam T. actief deel aan de strijd tegen Sparta. Samen met Alcibiades en Thrasybulus vernietigde hij de spartaanse vloot bij Cyzicus (408); hij dwong Chalcedon tot het betalen van een schatting en nam als triërarch deel aan de slag bij de Arginusen (406). Na de slag bij Aegospotomi (405) werd hij uitgezonden om met de spartaanse opperbevelhebber Lysander te onderhandelen. Deze onderhandelingen duurden meer dan drie maanden, volgens Xenophon en anderen omdat T. ze rekte om de Atheners, die honger leden, murw te krijgen. Toch werd hij als gevolmachtigd woordvoerder naar Sparta gestuurd en kwam met de vredesvoorwaarden terug naar Athene. Hij werd vervolgens benoemd tot lid van de onder Lysanders druk in het leven geroepen Dertig. In dit college trachtte T. een gematigde koers te varen, maar hij kwam weldra in conflict met de meer radicale elementen en vooral met Critias, door wiens toedoen hij uiteindelijk gevangen genomen en ter dood gebracht werd. Het voortdurend wisselen van positie - hij had de bijnaam κόθορνος, hetgeen zoveel als 'weerhaan' betekende - bezorgde T. zowel van de zijde der oligarchen als van de kant der democraten veel kritiek; Aristoteles (Ἀθηναίων πολιτεία 28, 5) beschouwde T. als een van de drie grootste staatslieden van het einde der 5e eeuw.


Lit. Xenophon, Hellenika, boeken 1 en 2. Thucydides 8, 61-98. W. Schwahn (PRE 5A, 2304-2320). - L. van der Ploeg, P. en zijn tijd (Diss. Utrecht 1948). U. Hackl-Ritzmann, Die oligarchische Bewegung in Athen am Ende des 5. Jahrhunderts vC (Diss. München) [Schouten]Lijst van Namen