Cleophon

Cleophon (Κλεοφῶν), attische eigennaam:

(1) Cleophon, atheens radicaal politicus uit de laatste jaren van de peloponnesische oorlog, leider van de democratische partij na het herstel van de democratie in de zomer van 410 vC. C. bewerkte na Sparta's nederlaag bij Cyzicus (mei 410) de afwijzing van het spartaanse vredesaanbod, voerde in 410/409 de diobeiie (διωβελία) in, een dagelijkse uitkering van twee obolen aan arme burgers, en had in 407 mede de hand in het ontslag van Alcibiades. Na de atheense nederlaag bij Aegospotami en tijdens de blokkade van Athene in 405/404 trad hij uitermate fanatiek en onverzoenlijk op en oefende tenslotte een zodanige terreur uit dat zijn tegenstanders, de oligarchen, niets anders overbleef dan hem ter dood te veroordelen. Het ongunstige oordeel dat de antieke bronnen zonder uitzondering - te beginnen met Aristophanes - over C. vellen, is vermoedelijk te eenzijdig; zeker is evenwel dat zijn fanatisme niet weinig heeft bijgedragen tot het ernstige debâcle van Athene in 404.


Lit. Xenophon, Hellenica, boeken 1 en 2. - H. Swoboda (PRE 11, 792-796).


Lijst van Namen


(2) Cleophon, attische jongeling, wiens naam voorkomt op een kruik in het museum van Leningrad (no. 810) en naar wie de 'schilder van C.' genoemd is. Deze behoorde tot de school van de jongste Polygnotus en was werkzaam in de laatste decennia van de 5e eeuw vC. Als zijn beste werken gelden een stamnos in München (no. 2415: terugkeer van een soldaat uit de strijd), een krater in Syracuse (no. 23794: groep van drie vrouwen) en een pelike in München (no. 2361: terugkeer van Hephaestus op de Olympus).


Lit. M. Cagiano de Azevedo (EAA 4, 372v). - J. D. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters (Oxford 1963) 1143-1147. [Nuchelmans]


Lijst van Namen