Chirisophus

Chirisophus (Χειρίσοφος), spartaanse veldheer die door de Spartanen in 401 vC met 700 hoplieten te hulp gezonden werd aan Cyrus minor, toen deze tegen zijn broer Artaxemes optrok. Nadat Cyrus bij Cunaxa gesneuveld was en Clearchus en de overige commandanten van Cyrus' griekse huurtroepen lafhartig waren vermoord, leidde C. met Xenophon de terugtocht van de 10.000 door Armenië naar de Zwarte Zee en verder naar het Westen. In Heraclea Pontica maakte een muiterij een eind aan het hem opgedragen commando, kort daarna overleed C. in Calpe aan de koorts.


Lit. Xenophon, Anabasis, passim. - B. Niese (PRE 3, 2220v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen