Megabazus

Megabazus (Μεγάβαζος), veldheer van Darius I, die na diens expeditie tegen de Scythen (513 vC) de perzische heerschappij over Thracië vestigde, de Paeoniërs onderwierp en door een gezantschap de onderwerping van de macedonische koning Amyntas I aan het perzische gezag wist te bereiken.


Lit.Herodotus 5,1-26. [Nuchelmans]


Lijst van Namen