Amyntas

Amyntas (Ἀμύντας), naam van vele macedonische aanzienlijken, o.a. drie koningen, en van de laatste koning van Galatië:

(1) Amyntas I, zesde koning van Macedonië, regeerde van ca. 540 tot 498, maar moest zich een tijd lang onderwerpen aan de perzische koning Darius I. Hij was de eerste macedonische koning die met de wereld buiten Macedonië in contact trad. Aan de uit Athene verdreven Pisistratide Hippias bood hij Anthemus aan de Golf van Thermae als verblijfplaats aan.


(2) Amyntas II, bijgenaamd de Kleine, zoon van koning Archelaüs, betwistte in 393 een jaar lang de troon aan Pausanias, de zoon van Aëropus II (396-393). Tenslotte werd hij vermoord.


munt(3) Amyntas III (392-370) besteeg de troon na een periode van verwarring, waarin Macedonië zeer verzwakt was. Met behulp van Sparta zegevierde hij in zijn zware strijd tegen het machtige Olynthus in Chalcidice (382-379). Door bondgenootschappen te sluiten met Iason van Pherae (375-374) en met Athene (374-373) en door deel te nemen aan het vredescongres van Sparta (371) wist hij het aanzien van Macedonië te herstellen. Uit zijn huwelijk met de illyrische prinses Eurydice werden drie zonen geboren: Alexander, Perdiccas en Philippus.


Lit. A. Rosenberg, Amyntas, der Vater Philipps II. (Hermes 51, 1916, 449vv). F. Geyer, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philippus II. (Historische Zeitschrift, Beiheft 19, München 1930) 111-126.


(4) Amyntas van Galatië. Als secretaris van Deiotarus voerde hij het commando over de galatische hulptroepen van Brutus en Cassius in de slag bij Philippi (42 vC), waaruit hij deserteerde. Na Deiotarus' dood (40) ontving A. van Marcus Antonius (39) het koningschap over Galatië, Lycië, Pamphylië en Pisidië. In 31 vergezelde hij Antonius naar Actium, waar hij wederom deserteerde en vervolgens de gunst van Octavianus won. Na zijn dood in 25 vC - hij sneuvelde tijdens een expeditie tegen opstandige onderdanen - werd zijn rijk als provincie Galatia bij het imperium romanum ingelijfd. [Nuchelmans]


Lijst van Namen