Deiotarus

Deiotarus (Δηιόταρος Φιλορώμαιος volgens het grafinschrift van zijn zoon). Hij was een zoon van Sinorix en tetrarch van de Tolistobogii, tenslotte koning van de verenigde Galaten. Hij ontsnapte aan een aanslag van Mithradates VI in 86 en hielp in de mithradatische oorlog Sulla, Murena, Lucullus en Pompeius. Pompeius erkende in 63 D. als tetrarch van de Tolistobogii met de koningstitel en gaf hem in Pontos ten westen van Amisus, de Gazelonitis en ten oosten daarvan de kuststrook tot Kolchis met de steden Pharnakeia en Trapezus. Caesar bevestigde deze toewijzing in 59 en Clodius in 58, ofschoon D. zijn schoonzoon Brogitaros, de Tetrarch van de Trocmi, uit Pessinus verdreef.

Na diens dood rond 52 wees de Senaat aan D. de Tetrarchie van de Trocmi en Klein-Armenië toe. D. stelde in 51 aan de proconsul Cicero in Cilicia zijn leger ter beschikking. Bij Pharsalus steunde D. Pompeius en begeleidde hem op vlucht tot Lesbos. Nadat D. de legaat van Caesar Domitius Calvinus tegen Pharnaces geholpen had, verontschuldigde hij zich in 47 bij Caesar in Klein-Azië voor zijn steun aan Pompeius. Caesar liet hem en zijn zoon de koningstitel behouden, maar gaf Tetrarchie over de Trocmi aan Mithradates van Pergamum.

Om deze na diens dood terug te krijgen kwam D. in 45 naar Caesar in Tarraco, maar werd echter in Rome door zijn neef Castor wegens zijn vriendschap met Pompeius en aanslagen op Caesar aangeklaagd en door Cicero verdedigd. Na de moord op Caesar bezette D. het gebied van de Trocmi. Antonius stemde met de verovering in. D. vermoordde toen zijn schoonzoon Castor, nam de Tetrarchie van de Tectosagen over en beheerste heel Galatia.

In de burgeroorlog steunde D. de moordenaars van Caesar, liep na Philippi naar de Triumviri over en behield zijn koninkrijk en stierf in 40. Hij was het prototype van een gehelleniseerd vorst en vriend van Athene; hij bevorderde de stedenbouw en de landbouw.


Lit. Cicero, Pro rege Deiotaro. - B. Niese (PRE 4, 2401-2403).

Lijst van Namen