Phidon

Phidon (Φείδων), koning van Argos, waarschijnlijk in het midden van de 7e eeuw vC. P. zette zijn legitiem koningschap om in een tyrannis. Zijn bewind schijnt voor Argos een periode van voorspoed te hebben betekend. Weliswaar lukte het P. niet Corinthe te onderwerpen, maar aan de spartaanse expansiezucht in Thyreatis en Cynuria kon hij succesvol weerstand bieden. Verder zou hij (668 vC?) Elis de organisatie van de olympische spelen ontnomen en die aan Pisa gegeven hebben. Waarschijnlijk voerde hij gemunt zilvergeld in; ook zou hij volgens sommige antieke bronnen (o.a. Herodotus 6, 127) aan de Peloponnesiërs een stelsel van maten en gewichten hebben gegeven.


Lit. Th. Lenschau (PRE 19, 1939-1945). [Schouten]


Lijst van Namen