Theron

Theron (Θήρων) uit het geslacht der Emmeniden maakte zich in 488 vC als tiran meester van de macht te Acragas, waar hij tot zijn dood in 472 vC heerste. Door zijn expansie noordwaarts kwam hij in conflict met de Carthagers, die hij in 480 vC bij Himera versloeg. Door massa's krijgsgevangenen liet hij Acragas verfraaien met een aantal gebouwen en tempels. Vooral de gigantische Zeus-tempel is in opzet wel zijn werk geweest. Zijn paardenspannen behaalden in Delphi, Olympia en elders in Griekenland tal van overwinningen, welke o.a. door Pindarus, die aan het hof van de tiran te gast was, zijn bezongen. Zijn bestuur was niet geheel zonder problemen; in 476 vC werd een samenzwering ontdekt, welke leidde tot de verwoesting van Himera.


Lit. Pindarus, Olympische oden 2 en 3 (met de scholia). - F. Schachermeyr (PRE 5A, 2447-2451). - J. A. de Waele, Acragas Graeca 1 ('s-Gravenhage 1971). Id., Der Entwurf der dorischen Tempel von Akragas (Archäologischer Anzeiger 1980, 180-241). [J.A. de Waele]


Lijst van Namen