Thrasyllus

Thrasyllus of Thrasylus (Θράσυλλος) van Athene trad in de laatste jaren van de peloponnesische oorlog op de voorgrond als veldheer en als overtuigd democraat en tegenstander van Alcibiades. Toen in 411 vC de oligarchen in Athene de macht gegrepen hadden, namen Thrasybulus en T. op de atheense vloot die bij Samos lag de leiding van de democratische tegenbeweging; ze werden, nadat hun voorgangers afgezet waren, tot strateeg benoemd. T. bekleedde deze functie met slechts een korte onderbreking van 411 tot 406 vC en streed met wisselend succes op verschillende fronten, deels zelfs in samenwerking met Alcibiades. In 406 was hij een van de zes strategen die na de atheense overwinning bij de Arginusen ter dood veroordeeld werden omdat ze nagelaten hadden de schipbreukelingen te redden.


Lit. Thucydides 8, 73-76, 100-105. Xenophon, Hellenica 1, 1-7. - W. Schwahn (PRE 6A, 578-581).


Lijst van Namen