Himation

Himation (ἱμάτιον), bij de Grieken naam van de grote mantel in tegenstelling met de wat kleinere chlaina en chlamys. Het h. werd buitenshuis over de chiton of peplos gedragen, zowel door mannen als door vrouwen, maar was in de klassieke tijd dikwijls het enige kledingstuk van de man. Het bestond uit een grote rechthoekige linnen of wollen, dikwijls bontgekleurde lap stof, die niet met een fibula bevestigd, maar los omgeslagen werd. In de oudere tijd werd het h. bij wijze van stola om beide schouders gelegd, vanaf het midden der 5e eeuw vC hing men één uiteinde over de linkerschouder naar voren, de rest werd via de rug onder de rechterarm doorgehaald; het andere uiteinde werd over de linkerschouder naar achteren geslagen of hing over de linker onderarm. De rechterschouder en rechterarm bleven vrij, de borst bleef geheel of gedeeltelijk onbedekt. In kwaliteit en drapering waren uiteraard vele variaties mogelijk. Op de tekening hiernaast heeft een vrouw die offergaven voor Athene (κανηφόρος) in de Panathenaeën draagt, een chiton met daaroverheen een himation.


Lit. W. Amelung (PRE 8, 1609-1613). - M. Bieber, Griechische Kleidung (Berlin 1928). [Nuchelmans]


Register