Parasang

Parasang (παρασάγγης), perzische lengternaat die in beginsel de afstand aanduidde die in een uur gaans wordt afgelegd. De p. kon dus een wisselende lengte hebben, afhankelijk van de gesteldheid van de weg. Op de grote perzische heirbanen was hij echter tot een min of meer vaste afstandsmaat geworden; hierop zal Herodotus (2,6) doelen als hij de p. met 30 griekse stadiën gelijkstelt (ca. 5,5 km), evenals Xenophon, die in zijn Anabasis de afgelegde afstanden tijdens Cyrus' expeditie van Sardes naar Cunaxa in p.en aangeeft. [Nuchelmans]


Register