Polycletus


beeld
Doryphoros (Vatikaans museum)
Polycletus (Πολύκλειτος, latijn Polyclitus), naam van 2 peloponnesische kunstenaars. Het bekendst zijn:

(1) Polycletus de oude uit Argos, werkzaam van ca. 450 tot ca. 410 vC. Hij vervaardigde vooral bronzen beelden, al was ook het chryselefantiene cultusbeeld in de Hera-tempel bij Argos van zijn hand. Als voornaamste exponent van de argivische school heeft hij een ideaal model (canon) ontworpen en hieraan een geschrift gewijd. Als kenmerk van zijn stijl geldt o.a. de ponderatie, d.i. het verdelen van het lichaamsgewicht over een speel- en een standbeen, waardoor een zekere torsie ontstaat. Ook worden zijn figuren massief, hoekig en weinig naturalistisch genoemd.

Zijn belangrijkste werken zijn de volgende:
1. De doryphoros of speerdrager, die wel Achilles voorstelde. Van dit beeld, dat veel in palaestra's werd opgesteld, zijn tal van kopieën bewaard, o.a. in het Museo Nazionale te Napels (6011).
2. De diadoumenos, Apollo die zich het hoofd met een taenia bekranst, is bekend uit replieken o.a. in het Nationaal Museum te Athene en het Metropolitan Museum van New York.
3. De Amazone van P. moet men op grond van de proporties herkennen in de repliek die door Sosicles werd gesigneerd, zoals Von Steuben onlangs heeft aangetoond; aan Cresilas kan het type Berlijn/ New York worden toegeschreven.
4. Van de vele atletenbeelden heeft men Cyniscus, waarvan de basis voor het beeld in Olympia is teruggevonden, op grond van de standsporen gecombineerd met de z.g. atleet-Westmacott.
5. Het cultusbeeld van Hera is slechts van munten bekend.


Lit. G. Lippold (PRE 21, 1707-1718). L. Beschi (EAA 6, 266-274). - R. Bianchi Bandinelli, Policleto (Firenze 1938). G. Lippold, Griechische Plastik (Handbuch der Archäologie 3, 1, München 1950) 162-169. P. E. Arias, Policleto (Müano 1964). C. C. Vermeule, Polykleitos (Boston 1969). Th. Lorenz, Polyklet (Wiesbaden 1972). H. von Steuben, Der Kanon des Polyklet (Tübingen 1973). P. Zanker, KLassizistische Statuen (Mainz 1975).


(2) Polycletus van Epidaurus. Volgens Pausanias (2,27) waren tholos en theater in Epidaurus ontworpen door een P. Het is mogelijk dat hij daarbij aan vorige Polycletus de oude van Argos dacht, hetgeen een ernstige vergissing van Pausanias zou zijn, aangezien beide gebouwen uit de 4e en het begin van de 3e eeuw vC dateren. Het is ook mogelijk dat de bouwmeester te identificeren is met een gelijknamige beeldhouwer uit de school van Polycletus de oudere, maar zekerheid hieromtrent is niet te verkrijgen.


Lit. E. Fabricius (PRE 21, 1720-1722). - G. Roux, L'architecture d'Argolide aux IVe et IIIe siècles av. J.-C. (Paris 1961). Zie Epidaurus. [J. A. de Waele]


Lijst van Namen