Discus

discuswerperdiscuswerperDiscus (δίσκος), platte ronde schijf, in het midden iets dikker dan aan de rand, die bij atletiekwedstrijden voor het ver-werpen werd gebruikt (agon). In de oudste tijd was de d. van steen, later van metaal. Omvang en gewicht waren verschillend voor jongens en voor volwassen mannen. Van de gevonden exemplaren ligt het gewicht tussen 1,25 en 5,7 kg, de diameter tussen 15,5 en 34 cm, de dikte tussen 4 en 13 mm. Links is een afbeelding van een romeinse kopie van de discuswerper van Myro; rechts een klein Atheens bronzen beeldje van een discuswerper die zich gereed maakt om te gooien.


Klik hier voor een discus met inscriptie en hier voor de z.g. diskos van Phaestus. De sport heeft als een van weinige niets met oorlogvoering te maken. Het is een oude sport en werd al beoefend in de tijd van Homerus, zoals blijkt uit de Ilias waarin beschreven wordt dat er bij de lijkspelen ter ere van Patroclus met de discus gegooid wordt. Ook in mythologie komt de discus voor en is verantwoordelijk van enkele helden; Apollo doodt zijn vriend Hyacinthus per ongeluk. De held Perseus doodde zijn grootvader Acrisius eveneens niet met opzet. [Nuchelmans]