Critolaüs

Critolaüs (Κριτόλαος) van Phaselis in Lycië, scholarch van de peripatetische school in de eerste helft van de 2e eeuw vC, misschien de opvolger van Aristo van Iulis. Hij bereikte de leeftijd van 83 jaar. In 156 nam hij samen met zijn collega's van de stoa en de academie (resp. Diogenes van Babylon en Carneades van Cyrene) deel aan een diplomatieke missie naar Rome, waar hij ook voordrachten hield. C. herstelde in de peripatos de metafysica in ere. Tegenover de stoa verdedigde hij de aristotelische opvatting van de eeuwigheid der wereld en hij trachtte een aristotelische leer van de goddelijke voorzienigheid uit te werken.


Lit. Fragmenten bij F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles 10 (Basel 1959) 45-74. - H. von Arnim (PRE 11, 1930-1932). [Nuchelmans]


Lijst van Namen