Diogenes van Seleucia

Diogenes (Διογένης) van Seleucia (ca. 240-ca. 150 vC), gewoonlijk D. van Babylon genoemd, stoïcijns wijsgeer, leerling van Chrysippus. Hij volgde Zeno van Tarsus op als scholarch en maakte in 156/155 vC deel uit van het z.g. filosofengezantschap dat de Atheners naar Rome zonden (Carneades; Critolaüs). Kort daarna overleed hij op hoge leeftijd. Zijn belangrijkste leerling was Panaetius. D. schijnt belangrijke bijdragen te hebben geleverd tot de uitbouw van de stoïcijnse leer, met name op het gebied van grammatica en ethica.


Lit. Testimonia en fragmenten bij H .von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta 3 (Leipzig 1903) 210-243. - H. von Arnim (PRE 5, 773-776). - M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung 1 (Göttingen 1948) 180-190.


Lijst van Namen