HERACLES WINT DEIANIRA


Nadat Heracles op de Peloponnesus nog vele moedige daden verricht had, bezocht hij in Aetolië de koning Oeneus, die een schone dochter had; Deïanira was haar naam. Het meisje was zeer ongelukkig omdat Acheloüs, een stroomgod in drie verschillende gedaanten naar haar hand dong. Nu eens vertoonde hij zich aan het angstige meisje als een stier, dan weer als glinsterende draak, of als mens maar met de kop van een stier. Lang had Deïanira zich tegen de vrijer verzet, maar hij werd steeds opdringeriger en haar vader was wel genegen haar aan de stroomgod uit te huwelijken. Toen verscheen op het laatste moment Heracles als tweede vrijer. Hij begreep dat hij de liefelijke jonkvrouw alleen door een hardnekkige strijd zou kunnen winnen.

Heracles Acheloos
Heracles en Acheloüs
510 vC, Staatl.Museen Berlin
Toen de stroomgod hem zag naderen, zwollen de aderen van zijn stierenkop op en hij boog zich voorover alsof hij met zijn hoornen wilde toestoten. Koning Oeneus die hen zo strijdlustig zag, wilde geen van de machtige vrijers beledigen en beloofde zijn dochter tot vrouw te geven aan degene die de ander in een gevecht zou overwinnen.
Weldra begon voor de ogen van de koninklijke familie een verwoed tweegegevecht. Het zweet gutste van de worstelaars af; beiden steunden luid door de bovenmenselijke inspanning. Ten slotte kreeg de zoon van Zeus de bovenhand en wierp de krachtige stroomgod ter aarde. Onmiddellijk veranderde deze zich in een slang, maar Heracles nam hem in zijn greep en zou hem gewurgd hebben als Acheloüs niet opnieuw de gedaante van een stier aangenomen had. Zijn tegenstander liet zich echter niet in de war brengen; hij greep het beest en drukte het op de grond waarbij een van zijn hoornen afbrak. Nu pas gaf de stroomgod zich gewonnen en stond de bruid af aan de zegevierende held.
Het huwelijk van Heracles bracht geen verandering in zijn levenswijze; evenals tevoren trok hij van het ene avontuur naar het andere. Toen hij weer eens bij zijn vrouw en haar vader thuis was, doodde hij onopzettelijk een knaap die hem aan de dis een schaal overhandigde. Hij moest opnieuw de vlucht nemen, waarbij zijn jonge vrouw en hun zoontje Hyllus hem vergezelden.[Mythen]