Alijan

Alijan (= de zeer sterke Heer) is in de teksten van Ugarit een veel gebruikte naam voor Baäl, de dominerende god van het kanaänitische pantheon.


Lijst van Goden