Enmesarra

Enmesarra is een mesopotamische godheid over wie weinig concreets bekend is, doch op wiens belang veel toespelingen doelen. De naam moet iets betekenen als 'heer van alle me's', waarbij me een centraal begrip in de sumerische theologie is. Vast staat dat de naam ook gebruikt kan worden als epitheton voor de god Ninurta.

Een bezwering in een ritueel in verband met de bouw van een tempel brengt E. in verband met de onderwereld. Uit deze bezwering zou men ook kunnen opmaken dat E. tot een verdrongen, of in ieder geval oudere generatie van goden behoorde, maar toch ook dat zijn medewerking essentieel was voor het gedijen van de oogst. Samen met zijn vrouwelijk evenbeeld Ninmesarra is E. één van de voorouders van Enlil. Er bestaan verder een aantal duistere toespelingen op een gevangen zitten en gedood worden van E., samen met zijn zeven zonen. Ook aan de sterrenhemel had E. zijn plaats, in de omgeving van de Stier.


Lit. E. Ebeling/E. F. Weidner (RLA 2, 396-398). [v.Driel]


Lijst van Goden