Kingu

Kingu, babylonische god, die in het scheppingsepos Enuma Elis (elders komt hij vrijwel niet voor) de rol speelt van gemaal van Tiamat en aanvoerder van haar leger in de strijd tegen Marduk. K. wordt tevens door Tiamat verheven tot hoofd van de godenvergadering en ontvangt het tablet met de lotsbeschikkingen en de waardigheid van Anum (1,147vv).

Als zodanig is K. de pendant en concurrent van Marduk, die door zijn overwinning op Tiamat diezelfde waardigheden verwerft. Uiteindelijk wordt K., als de hoofdschuldige onder de goden, gedood en uit zijn bloed de mens geschapen (6,29vv; vgl. thans het Atrachasis-epos 1,208vv).


Lit. R. Labat, Le poème babylonien de la création (Paris 1935) 31v. [Veenhof]


Lijst van Goden