Oannes

Oannes, half vis-, half mensvormig wezen, dat volgens de bij Berossus bewaarde traditie in de oertijd aan de Perzische Golf aan land kwam en de Babyloniërs de grondslagen van de beschaving (schrift, kunsten, wetenschap, handwerk, architectuur, landbouw, recht, ete.) bijbracht. Deze traditie is een versie van de babylonische legende van de 'zeven wijzen' (apkallū), verbonden met de dicht bij de Perzische Golf gelegen stad Eridu, cultuscentrum van de god van wijsheid en handwerk, Enki. De eerste van deze wijzen is met name bekend onder de naam Adapa, maar is als Uan(na) gelijk te stellen aan Berossus' O. In de babylonische traditie worden ze voorgesteld als purādū-vissen. Deze apkallū zijn in een latere fase als 'wijze viziers' gekoppeld aan de oudste koningen van voor de zondvloed (Oannes/Uanna/ Adapa aan de eerste koning Alulim), zoals we thans uit een babylonische lijst uit hellenistische tijd weten.


Lit. P. Schnabel, Berossos und die babylonisch-hellenistische Literatur (Leipzig 1923) 253. E. Reiner, The Etiological Myth of the 'Seven Sages' (Or 30, 1961, 1-11). J. van Dijk (UVB 18, Berlin 1962, 44-50). W. W. Hallo (JAOS 83, 1963, 176). Id. (JCS 23, 1970, 62v). [Veenhof]


Lijst van Goden