Vorige Kaart Forum Volgende

Het ruiterstandbeeld van Constantius II


Rechtsonder op deze foto van de boog van Septimius Severus is de basis van het ruiterstandbeeld van Constantius II te zien (donkere kleur marmer).
De inscriptie op de steen luidt:
Restitutori Vrbis Romae adque or[is]/
et extinctori  pestiferae tyrannidis/
D(omino) N(ostro) Fl(avio) Iul(io) Constantio victori ac triumfatori/
semper Augusto/
Neratius Cere[a]lis  v(ir) c(larissimus) praefectus Vrbi/
vice sacra iudicans d(evotus) n(umini) m(aiestati)que eius.
Met 'tyrannis' (2e regel) wordt de heerschappij van Magnentius bedoeld, die in 353 nC in Gallia omkwam.
Vorige Kaart Forum Volgende