Magnentius 350 - 353


munt

Magnentius, romeinse tegenkeizer van 350 tot 353. Als hoge officier in Gallië maakte Flavius Magnus M., die een britse vader en een frankische moeder had, zich, na Constans omgebracht en de te Rome tot keizer uitgeroepen Nepotianus verslagen te hebben, meester van het hele Westen. Zijn verbond met Vetranio, die in Illyrië tot de troon verheven was, dwong Constantius II van het perzische oorlogstoneel terug te keren. Vetranio liet zich bewegen het purper weer af te leggen. M. echter hield vol en handhaafde zich ondanks zijn nederlaag bij Mursa (351) nog twee jaar. Na in Gallië nogmaals overwonnen te zijn, maakten hij en zijn tot Caesar verheven neef (of broer?) Decentius een eind aan hun leven (augustus 353).

M. was heiden en zocht zijn steun vooral in heidense kringen. Door ingrijpende financiële maatregelen nam hij in het bijzonder de adel tegen zich in. De overlevering geeft van hem een ongunstig beeld. Zijn portret is, behalve van munten, bekend van een buste te Vienne en een kop in Kopenhagen.Lit. W. Ensslin PRE 14, 445-452). - M. Floriani Squarciapino (EAA 4, 776) - P. Bastien, Le monnayage de Magnence, 350-353 (Wetteren 1964). - W. Kellner, Libertas und Christogramm. Motivgeschichtliche Untersuchungen zur Münzprägung des Kaisers M., 350-353 (Karlsruhe 1969). [A. J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen