Decentius Magnus


munt

Decentius Magnus, romeinse Caesar van 350 tot 353. Hij was van frankische afkomst en een neef van Magnus Magnentius, de magister militum die in 350 Constans liet doden en de macht aan zich trok. Deze benoemde hem tot Caesar en zond hem naar de Rijn, waar hij in 353 door de door Constantius II opgeruide Alamannen verslagen werd. Op het bericht van de nederlaag en de dood van Magnentius benam hij zich te Sens het leven (18 augustus 353).


Lit. O. Seeck (PRE 4, 2268v). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen