Anthemius


munt

Anthemius, keizer van het West-Romeinse rijk van 467 tot 472. Hij werd in Constantinopel als zoon van een senator geboren. In 455 werd hij schoonzoon van keizer Marcianus, magister utriusque militiae en patricius. Hij verwierf ook de gunst van keizer Leo die hem op verzoek van Ricimer als keizer voor het westen voorstelde. Maar zijn tolerantie m.b.t. de heidendom en ketters wekte wantrouwen. Overigens werd zijn keuze tot keizer vooral in Frankrijk begroet. Ricimer die zich in zijn machtspositie bedreigd voelde, verhief in 472 Olybrius tot Augustus. Na een burgeroorlog van 5 jaar werd Anthemius door Gundobad, een broer van Ricimer, in Rome vermoord.Keizers Rome Lijst van Namen