Ricimer


Libius Severus; rechts monogram van Ricimer
Ricimer, Flavius, zoon van een vorst van de Sueben en een westgotische koningsdochter. Hij beschermde Sicilië tegen een aanval van de Vandalen en werd magister militum. Hij bracht keizer Avitus na diens nederlaag bij Placentia ertoe af te treden. In 457 werd R. door keizer Leo patricius en in 459 consul. In 461 bracht hij keizer Maiorianus ten val en verhief Libius Severus tot de keizerstroon. Na de dood van Libius (waarschijnlijk door Ricimer vergiftigd) accepteerde R. de verheffing tot keizer van Anthemius door Leo. R., die met een dochter van Anthemius getrouwd was, bleef ook nu de machtigste man aan het hof. Na de dood van Anthemius (vermoord door de broer van Ricimer, maar R. was hiervoor verantwoordelijk) verhief R. in 472 Olybrius tot keizer. Ricimer stierf in augustus 472.

Keizers Rome Lijst van Namen