Maiorianus 457 - 461


munt

Iulius Maiorianus, van 457 tot 461 Romeinse keizer in het westen. Hij diende evenals zijn vader onder Aëtius, verdedigde (446?) Tours tegen de West-Goten, had tegen 450 deel aan de overwinning over de Frank Cloio, maar leefde daarna enige jaren teruggetrokken op zijn landerijen.

Met Ricimer bracht M. in 456 Avitus ten val. Hij werd op 1 april 457 bij Ravenna tot Augustus verheven, maar niet erkend door de oostelijke keizer Leo, ofschoon deze hem zelf tot legeraanvoerder had benoemd. M., die een vroom Christen was en zich tegelijk met de romeinse traditie verbonden voelde, spande zich zeer in het leger te versterken en het belastingstelsel te hervormen. De al in 457/58 voorgenomen veldtocht tegen de Vandalen kon M. pas in 460 beginnen, nadat hij eerst grote tegenstand in Gallië had moeten overwinnen.

Toen hij bij de strijd tegen de Vandalen door verraad het grootste deel van zijn vloot verloren had, moest M. een ongunstig vredesverdrag met de Vandalen sluiten.

Ricimer maakte gebruik van deze situatie en bracht M. ten val. Hij liet hem op 7 Augustus 461 bij Dertona terechtstellen.Lit. Stein I,374ff. A.Loyen, Recherches hist. sur les panegyriques de Sidoine Apollinaire, 1942.Keizers Rome Lijst van Namen