Avitus 455 - 456
Avitus, Flavius Eparchius, Romeinse keizer in Gallië, 455-456. Petronius Maximus stelde de geleerde A., het hoofd der Gallische aristocratie, aan tot magister militum Galliarum. A. sloot overeenkomsten met de Franken en de Alamannen in het N. van Gallië en met de koning der West-Goten Theodorik II, zijn leerling. Deze liet bij de dood van Maximus (31 Mei 455) Avitus tot keizer uitroepen. In Oct. 456 werd Avitus door Ricimer verslagen bij Piacenza. Zijn vijanden stonden hem toe, bisschop van Piacenza te worden. Kort daarop wilde A. naar zijn vaderstad Clermont vluchten, doch stierf op reis.Keizers Rome Lijst van Namen