Olybrius 472


munt

Flavius Anicius Olybrius was een patricius. Hij werd in 455 door Genseric met zijn vrouw Placidia, de dochter van keizer Valentinianus III, naar Africa gevankelijk meegenomen. Hij werd in 462 naar Constantinopel gestuurd. In 464 werd hij in het het Oost-Romeinse rijk consul. Ricimer verhief hem in het voorjaar van 472 tot keizer van het West-Romeinse rijk, maar hij stierf al op 2 november 472.
Keizers Rome Lijst van Namen