Glycerius


munt

West-Romeinse keizer van maart 473 tot juni 474. Voor deze tijd was hij comes domesticorum onder Olybrius. De Oost-Romeinse keizer Leo erkende Glycerius niet en zond tegen hem een vloot onder Iulius Nepos. Glycerius gaf zich in juni 474 zonder strijd over aan Nepos die bij Rome geland was. Glycerius die als vroom christen gold, liet zich tot bisschop van Salona uitroepen, maar in 480 zou hij achter de moord op Nepos gezeten hebben.
Keizers Rome Lijst van Namen