Nepos 474-475


munt

Iulius Nepos, Romeinse keizer van 474 tot 475. Hij was een zoon van Nepotianus en werd na de dood van zijn oom Marcellinus in 468 magister militiae Dalmatiae. In 473 droeg de Oost-Romeinse keizer Leo hem nadat hij patricius was geworden en met de nicht van de keizerin Verina was getrouwd, op naar Italië te gaan. Nepos landde waarschijnlijk in Ravenna, nam toen bij Rome Glycerius gevangen en werd op 20 juni 474 tot Augustus uitgeroepen. Nepos, die in Ravenna zijn residentie had, kon ook vaste grond in Gallië krijgen. Hij sloot daar vrede met Euricus, maar spoedig kwam Orestes die door hemzelf benoemd was, tegen hem in opstand en vluchtte Nepos in augustus uit Italië naar Dalmatië. Keizer Zeno noemde hem in hetzelfde jaar nog de rechtmatige keizer van het westen. Totdat hij in mei 480 vermoord werd, heeft hij geprobeerd naar Italië terug te keren,
Keizers Stamboom Rome Lijst van Namen