Romulus Augustulus 475 - 476
Romulus Augustulus, zoon van Orestes, veldheer van keizer Nepos. Op 31 oktober 475 zette Orestes Nepos af en verhief zijn jeugdige zoon Romulus tot de keizerlijke waardigheid. Omdat Orestes niet in staat was de wensen van de Germaanse huursoldaten te vervullen, kwamen dezen onder leiding van Odoacer in opstand, vermoordden Orestes in Placentia, namen de keizerlijke residentie Ravenna in en zetten Romulus af. Deze ontving een jaargeld en werd geïnterneerd in een villa in Campanië die eens aan Lucullus had toebehoord. In 507 was hij nog in leven.


Lit. O. Seeck (PRE 1A, 1105v). - M. Wes, Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reiches (Amsterdam 1967). [Nuchelmans]
Keizers Rome Lijst van Namen