Lucius Clodius Macer


Lucius Clodius Macer, in 68 nC legioenscommandant in de provincie Africa. Toen in het voorjaar van 68 Galba en Vindex tegen Nero rebelleerden, viel ook C. af, sloot zich echter niet bij Galba aan, maar koos de zijde van de senaat. Na Nero's dood (9 juni) trachtte hij de proviandering van Rome te beletten. In het najaar van 68 werd hij op last van Galba gedood.Lit. E. Stein (PRE 4, 79-81). [Nuchelmans]


Keizers Rome Lijst van Namen