Delmatius


Delmatius, naam van een halfbroer en van een neef van Constantijn de Grote:

(1) Delmatius of Dalmatius, zoon van Constantius I en Theodora, halfbroer van Constantijn de Grote. Hij bekleedde het consulaat in 333, berechtte in Antiochië Athanasius en werd na Constantijns dood (22 mei 337) samen met zijn zonen Delmatius en Hannibalianus bij een militaire putsch te Constantinopel vermoord.


Lit. O. Seeck (PRE 4, 2455v).
(2) Flavius Delmatius, romeinse Caesar van 335 tot 337, zoon van vorige Delmatius. Na zijn verheffing tot Caesar ontving hij van Constantijn als gebied Thracia, Macedonia en Achaia. Hij werd met zijn vader te Constantinopel vermoord.
Lit. O. Seeck (PRE 4, 2456). [A. J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen