Eudocia


munt
Eudocia, romeinse keizerin. Geboren in 401 als dochter van de atheense wijsgeer Leontius en oorspronkelijk Athenais geheten, werd zij na haar doop en haar huwelijk met keizer Theodosius II (421) E. genoemd. Deze zeer ontwikkelde en vrome vrouw werd de moeder van Licinia Eudoxia (422). Het jaar daarop werd zij tot Augusta verheven. In 439 bracht zij na een pelgrimstocht naar Jeruzalem de relikwieen van de heilige Stephanus naar Constantinopel over. Ca. 443 vestigde zij zich, nadat ze vrijwillig of gedwongen het hof had verlaten, definitief in Jeruzalem, waar zij ijverde voor kerken en kloosters en in 461 stierf.

Van de gedichten van E., waaronder een Panegyricus op Theodosius' zege over de Perzen in 422 en een bewerking van de legende van Cyprianus en Justina, zijn fragmenten bewaard gebleven.Lit. Uitgave der fragmenten: MPG 85, 831-864. A. Ludwich, Eudociae Augustae Procli Lycii Claudiani reliquiae (Leipzig 1897). - O. Seeck/L. Cohn (PRE 6, 906-912). H.-G. Beck (RAC 6, 844-847). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen