Theodosius II 408 - 450


munt

Theodosius II, oostromeins keizer van 408 tot 450. Geboren in 401 als zoon van Arcadius werd hij nog als kind in 402 uitgeroepen tot Augustus en volgde hij in 408 zijn vader op. Na de dood van de westromeinse keizer Honorius onttrok hij zich aan de invloed, die de gardeprefect Anthemius, zijn tot Augusta uitgeroepen zuster Pulcheria, zijn vrouw Eudocia en bisschoppen op hem hadden uitgeoefend en kwam tot meer zelfstandigheid. Na een korte usurpatie door Johannes werden Valentinianus III, die T.' dochter Eudoxia huwde, en zijn moeder Galla Placidia op de westromeinse troon hersteld; zij bleven echter onder het toezicht van T. Onder T.' bewind werd de vrede verstoord door de Perzen, die werden verslagen, door Oost-Goten en de Hunnen onder Attila (440). Door geldgeschenken en diplomatie moest soms de rust worden verzekerd. Een veldtocht tegen de Vandalen in Afrika liep echter op niets uit (431). Ondanks alle militaire zwakte bleef het rijk evenwel intact.

De regeringsperiode van T. kan door het ontbreken van verdere belangrijke gebeurtenissen als een rustige tijd worden gekenschetst. Van grote betekenis was daarbij de publicatie van de Codex Theodosianus in 438. T. was een vroom christen, die geloofsafval, heidendom en joden bestreed en op de concilies van Ephese (431 en 449) een actieve rol speelde. Zeer gesteld op de waardigheid van het keizerschap, ijverde hij vurig voor het welzijn van de kerk.Lit. A. Lippold (PRE Suppl. 13, 1974, 961-1044). - J.B. Bury, History of the Later Roman Empire from the Death of Th. I to the Death of Justinian 1-2 (London 1923). E.A. Thompson, The Foreign Policies of Th. II and Marcian (Hermathena 76, 1950, 5875). C. Lubheid, Th. II and Heresy (Journal of Ecclesiastical History 16, 1965, 13-38). W. E. Kaegi, Byzantium and the Decline of Rome (Princeton 1968). F. de Manni Avonzo, La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II (Turijn 1975). G. G. Archi, Teodosio II e la sua codificazione (Napels 1976). C. D. Reichardt, Die Judengesetzgebung im Codex Theodosianus (Kairos 20, 1978, 16-39). [A.J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen