Galla Placidia
Galla Placidia, westromeinse keizerin 421-450, dochter van Theodosius I, zuster van keizer Honorius en moeder van Valentinianus III. Bij de verovering van Rome door de Westgoten (410) viel zij in handen van Athaulf, met wie zij in 414 in Narbo huwde. Na zijn dood werd zij teruggezonden en huwde zij tegen haar zin in Ravenna met Constantius III (417), aan wie zij Valentinianus en Honoria schonk. Na haar verheffing tot Augusta en de dood van haar gemaal vluchtte G.P. met haar kinderen naar Constantinopel. Teruggekeerd naar Italië, trad zij daar van 424 tot 437 als regentes voor haar zoon Valentinianus III op en kreeg grote moeilijkheden met de legeraanvoerders Bonifatius en Flavius Aëtius te overwinnen. Zij stierf in 450 te Rome en zou in Ravenna begraven zijn in het om zijn mozaïeken beroemde, naar haar genoemde mausoleum.

G.P. liet veel kerken en monumenten bouwen. Haar beeltenis staat o.a. op een gouden medaljon in het Haagse Penningkabinet.Lit. W. Ensslin (PRE 20, 1910-1931). R. Calza (EAA 3, 762v). A. Nagl, G. P. (Paderborn 1908). G. Bovini, Il cosidetto Mausoleo di G.P. in Ravenna (Città del Vaticano 1950). V. A. Sirago, G.P. e la trasformazione politica dell' Occidente (Leuven 1961). L. Ruggini, Fonti, problemi e studi sull' età di G.P. (Athenaeum 40, 1962, 373-391). S. I. Oost, Some Problems in the History of G.P. (Classical Philology 60, 1965, 1-10). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen