Trebonianus Gallus 251 - 253
De in 206 te Perusia geboren Gaius Vibius Trebonianus Gallus werd na de dood van Trajanus Decius in de slag tegen de Goten bij Abrittus, waarbij verraad van Trebonianus werd vermoed, door het Donauleger tot keizer geproclameerd. Decius' tweede zoon Hostilianus, die door Trebonianus werd geadopteerd, en zijn eigen zoon Volusianus werden tot mederegent benoemd. De Goten, die vrije aftocht en jaargelden kregen, vielen weldra opnieuw Moesia en zelfs Klein-Azië binnen. Ook de Perzen onder Sapor I trokken de grens over en liepen Mesopotamië onder de voet. Intussen brak een pestepidemie uit, die vijf jaar woedde en waaraan ook Hostilianus ten offer viel. Aan de Donau wist Aemilianus de Goten weliswaar te bedwingen, maar hij werd daarop door zijn troepen tot keizer uitgeroepen en rukte Italië binnen. Bij Interamna maakte hij meester van de troepen die Valerianus op last van Trebonianus had aangevoerd, waarna deze de keizer en zijn zoon ombrachten.

munt
Zijn zoon Volusianus

Lit. Aurelius Victor, Caesares 31. Epitome de Caesaribus 30v. - R. Hanslik (PRE 8A. 1984-1994). G. Bovini (EAA 7, 971). - H. Mattingly/ E.A. Sydenham/C.H.V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage 4,3 (London 1949) 151-173. [A. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen