Bonifatius


muntBonifatius, comes Africae, die in het conflict tussen keizer Honorius en diens halfzuster Galla Placidia de zijde van Galla koos. Toen hij later de verdenking wekte voor zichzelf te werken, werd hij teruggeroepen, maar weigerde naar Italië te komen. Niet opgewassen tegen de troepen die onder de Goot Sigisvult tegen hem waren uitgezonden, zou hij in 429 de Vandalen hebben uitgenodigd uit Zuid-Spanje naar Africa over te steken. Zij zouden als beloning Mauretania krijgen, maar Geiseric, de koning der Vandalen, trok verder oostwaarts, versloeg B., die zich intussen met Galla Placidia had verzoend, en veroverde Numidia en Africa. B. keerde naar Italië terug, waar hij door Galla tot magister militum werd benoemd, en werd gebruikt als tegenwicht tegen de machtige Aetius. Hij versloeg Aetius bij Ariminum, maar stierf kort daarna, in 432, aan de opgelopen verwondingen.Lit. J. L. M. de Lepper, De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum (Tilburg 1941; De Lepper acht de beschuldiging tegen B. dat hij de Vandalen naar Africa zou hebben geroepen, onjuist). - H. J. Diesner, Die Laufbahn des comes Africae B. (Kirche und Staat im spätrömischen Reich, 1964). [Stolte]Keizers Rome Lijst van Namen