Constantius III 421
Constantius III, romeins keizer in 421, afkomstig uit Naissus. Flavius Constantius was consul in 414, 417 en 420. Als magister equitum van Honorius wist hij de soldaten van diens rebellerende veldheer Gerontius, die Arelate belegerden, voor zich te winnen, zodat deze naar Spanje terugvluchtte. Daarop zette hij het beleg van die stad voort en nam Constantijn III, die Alamannen en Franken te hulp geroepen had, gevangen (411).

Moeilijkheden met de gotische koning Athaulf, die Honorius' dochter Galla Placidia gevangen genomen had en in 414 huwde, brachten C. ertoe opnieuw de Alpen over te trekken. Hij vestigde zijn hoofdkwartier in Arelate en dreef in 415 de Westgoten vanuit Zuid-Gallië naar Spanje, waar hun leider Athaulf in 416 werd vermoord. Diens weduwe trad op 1 januari 417 tegen haar zin in het huwelijk met C. en werd de moeder van Justa Grata Honoria en Valentinianus III. Het jaar daarop riep C. de Westgoten terug uit Spanje en vestigde hen in Gallië.

Op 8 februari 421 werd C. door Honorius zonder toestemming van de oostromeinse keizer Theodosius II tot Augustus en mederegent benoemd. Hij stierf reeds op 2 september van datzelfde jaar, zodat verdere moeilijkheden uitbleven.Lit. O. Seeck (PRE 4, 1099-1102). M. Fioriani Squarciapino (EAA 2, 922). [A. J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen