Arelate

Arelate, belangrijke romeinse stad in gallia Narbonensis, aan de oostelijke oever van de Rhône, ca. 75 km ten noordwesten van Marseille; thans Arles. De griekse kolonie Massilia bezat sinds de 6e eeuw vC op de plaats van het latere A. een binnenhaven en factorij Theline, die in betekenis toenam toen Gaius Marius ca. 100 vC door de aanleg van een kanaal, de z.g. fossae Marianae, een betere verbinding met de Middellandse Zee tot stand bracht. Na de verovering van Massilia (49 vC) stichtte Julius Caesar in A. een romeinse kolonie en schonk deze het grootste deel van het gebied van Massilia. Uitgebreid door Octavianus, werd colonia Iulia Paterna Arelate Sextanorum, waar bovendien de grote verbindingsweg van Italië naar Spanje de Rhône kruiste (schipbrug), weldra het belangriikste commerciële centrum van ZuidGallië en bleef dit gedurende de gehele keizertijd.

Vijf machtige corporaties van navicularii Arelatenses hadden er de transitohandel en de scheepswerven in handen. Ca. 395 nC werd A. in plaats van het door de barbaren bedreigde Augusta Treverorum (Trier) de bestuurszetel van de praefectura Galliae; sommige latere keizers, o.a. Constantijn, verbleven er veelvuldig. In 476 viel de stad in handen van de Westgoten.

amphitheateramphitheater buitenHet christendom zou naar A. gebracht zijn door de H. Trophimus, die door de legende met Paulus' gelijknamige metgezel geïdentificeerd werd. In de 4e eeuw werden in A. twee belangrijke synoden gehouden, in 314 tegen de donatisten, in 353 tegen Athanasius.

Arles is rijk aan indrukwekkende resten van de Oudheid: een poort en delen van de oude omwalling; een amfitheater uit het begin der christelijke jaartelling dat tot de grootste en best bewaarde van het Imperium behoort (136 x 107 m; 21.000 plaatsen) en grote gelijkenis met dat van Nimes vertoont;

theatercryptoporticuseen groot theater uit dezelfde tijd (diameter 102 m; ca. 7000 plaatsen), waarin in 1651 de beroemde Venus van Arles, thans in het Louvre, gevonden werd; ruïnes van termen en het paleis van Constantijn; onderaardse magazijnen en andere overblijfselen van het forum, opgegraven sinds 1940. De bekendste, ook nu nog indrukwekkende necropool is de Alyscamps ten zuidoosten van de stad; deze begraafplaats was van de romeinse Oudheid tot in de late middeleeuwen in gebruik. Twee rijke musea herbergen een groot aantal sarcofagen en vele andere vondsten.Lit. Ihm (PRE 2, 633-635). F. Benoit (EAA 1, 663-665). L.-A. Constans, Arles antique (Paris 1921). F. Benoit, Le musée lapidaire d'Arles (Paris 1936). Id., Arelate (Forma Urbis Romani 5, 1936, 127-190). Id., Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille (Paris 1954). [Nuchelmans]


Kaart